• edf40wrjww2News:ContentNewNhằm tạo ra kho tài liệu về các bài mẫu trong môn tin học. Tôi sẽ thực hành và vẽ các bài trong sách giáo khoa và thêm các hình tự tôi vẽ để cho học sinh có tính tư duy hơn.   - Bên cạnh các bài vẽ sẽ có những bài như ...
Thư viện